Grup Üst Yönetimi

Walter Montevecchi Yönetim Kurulu Başkanı
Paolo Zugaro CEO-Murahhas Aza
Yalçın Alpbaz Genel Müdür
Ali Özinönü Endüstriyel İlişkiler ve İhracat Başkanı
Ali İhsan Özgürman Mali İşler Direktörü
Uğur Aydın Teknik Operasyonlar Direktörü
Selçuk Kuntalp Satınalma Direktörü
Nezir Yalçınkaya İnsan Kaynakları Direktörü
Kayhan Karabayır Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Barış Karahüseyin Ticari Direktör